Bovimalt®/Avimalt®

Bovimalt ® Plus

 • materiał paszowy nr 575/2011 tj. fermentowany za pomocą szczepu Aspergillus Niger słód pszenny,
 • naturalny kompleks enzymów i metabolitów,
 • produkt stosowany w żywieniu bydła mlecznego i mięsnego, dedykowany dla przeżuwaczy
 • materiał paszowy dla wytwórni i hodowców,
 • sugerowana dawka 20g/dzień/szt.

Działanie:

 • poprawa wydajności mlecznej,
 • poprawa konwersji paszy,
 • przyrost masy przez główny mechanizm działania- poprawę strawności.

 

Amivalt ® Plus

 • materiał paszowy nr 575/2011 tj. fermentowany za pomocą szczepu Aspergillus Niger słód pszenny,
 • naturalny kompleks enzymów i metabolitów,
 • produkt dedykowany dla zwierząt monogastrycznych,
 • materiał paszowy dla wytwórni i hodowców,
 • sugerowane dawki 0,5 kg/t paszy- drób, trzoda (pszenica, soja); 1 kg/t paszy- drób (kukurydza, soja).

 

Daniel Zarzecki
Menedżer ds. sprzedaży i rozwoju

609 463 043
daniel@bart.pl