bart
Piotr Pietruszyński
Prezes Zarządu

piotrbart.pl

bart
Michał Zarzecki
Dyrektor ds. sprzedaży

zarzeckibart.pl

bart
Grzegorz Kaniuk
Kierownik Działu Logistyki

501 614 895

grzegorz.kaniukbart.pl

Żaneta Adamczyk
Kierownik ds. Eksportu – Rynki Zachodnie

603 134 333
zaneta.adamczyk@bart.pl

bart
Tomasz Kostrzewa
Kierownik ds. eksportu- Rynki Wschodnie

539 774 399
tomasz.kostrzewa@bart.pl

Anna Drożdżek
Business Development Manager
501 614 889
anna.drozdzek@bart.pl
Paweł Kafara
Business Development Manager

722 110 155
pawel.kafarabart.pl

bart
Daniel Zarzecki
General Product & Business Development Manager

539 537 113
daniel.zarzecki@bart.pl

Anna Hołownia
Manager sprzedaży

722 110 156
anna.holowniabart.pl

Małgorzata Budek
Manager sprzedaży

693 079 215
malgorzata.budek@bart.pl

bart
Agnieszka Pasiorowska
Manager sprzedaży

693 079 526
agnieszka.pasiorowskabart.pl

Justyna Kacprzak
Manager sprzedaży

501 614 894
justyna.kacprzak@bart.pl

bart
Agnieszka Winek
Manager Sprzedaży

604 142 455
agnieszka@bart.pl

Małgorzata Jurska
Manager ds. obsługi klienta

malgorzata.jurska@bart.pl

bart
Paula Oktaba
Manager sprzedaży

604 141 106
paula.oktaba@bart.pl

bart
Aneta Makieła
Specjalista ds. handlowych

722 110 154
aneta.makiela@bart.pl

Daria Drałus
Specjalista ds. handlowych

693 653 185
daria.dralusbart.pl

Bogna Kordowicz
Specjalista ds. handlowych

539 734 751
bogna.kordowicz@bart.pl

bart
Monika Stasiorczyk
Specialista ds. Handlowych

+48 532 748 785
monika.stasiorczyk@bart.pl

bart
Wojciech Zakrzewski
Specialista ds. Handlowych

+48 539 537 115
wojciech.zakrzewski@bart.pl