Kolageny

kolagen wołowy hydrolizowany typ I - COLLinstant®

  • rekomendowany do saszetek/form proszkowych , kapsułek , tabletek ; bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie
  • posiada neutralny zapach i smak
  • nie pyli się, charakteryzuje się bardzo dobrą sypkością

kolagen drobiowy hydrolizowany typ II

  • rekomendowany do kapsułek, tabletek, kapsułek miękkich
  • zawartość  siarczanu chondroityny   min 10 %  ,  12 % , 20 % lub zgodna z wymaganiami klienta

dd5

Agnieszka Pasiorowska
Manager Sprzedaży

693 079 526
agnieszka.pasiorowska@bart.pl