Jakość

Jakość oferowanych produktów jest jednym z kluczowych  priorytetów działania firmy BART. Od 2004 zakład opiera swoją działalność na systemie HACCP. W 2007 roku został wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami międzynarodowych norm ISO 9001:2009 i ISO 14001:2005. W celu ciągłego doskonalenia w marcu 2016 roku wdrożono Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001:2015, kładący znaczny nacisk na kwestie biznesowe przedsiębiorstwa oraz ISO 22000:2005, dotyczący bezpieczeństwa żywności. System jakości jest certyfikowany przez akredytowaną brytyjską jednostkę UKAS.

Gwarancja bezpieczeństwa oferowanych produktów, powtarzalność wyrobu oraz spełnienie wymagań stawianych przez rynek potwierdzają wysoką jakość naszych produktów dzięki której stale zwiększamy zaufanie naszych klientów.