Farmacja i suplementy diety

Substancje pomocnicze

Celuloza mikrokrystaliczna B-Cell

Celuloza mikrokrystaliczna jest białą, nierozpuszczalną, neutralną, niereaktywną, sypką, wszechstronnie używaną substancją pomocniczą. Jej fizykochemiczne właściwości dyktują wydajność w szerokim zakresie w przemyśle : spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym i innych.

Aby móc zastosować celulozę w różnych gałęziach przemysłu, polimer ten jest dostępny u nas w kilku różnych gatunkach, które różnią się rozmiarem cząstek (15 μm – 250 μm) i gęstością nasypową.

Zastosowanie:

Celuloza mikrokrystaliczna jest szeroko stosowana jako środek wiążący, wypełniający i rozsadzający w technologii stałej, doustnej postaci produktu farmaceutycznego.

Celuloza jest surowcem uniwersalnym, jej przewaga w porównaniu z innymi substancjami pomocniczymi (np. skrobia, laktoza), wynika z faktu, iż jest ona czysta mikrobiologicznie i chemicznie obojętna.

Ponadto dzięki wysokiej sorpcji wody nadaje się do łączenia z innymi higroskopijnymi substancjami i przyspiesza ich rozpad, a wysoka zdolność płynięcia pozwala na zastosowanie jej w bezpośrednim tabletkowaniu.

Silikonowana celuloza mikrokrystaliczna

HiCel SMCC, silikonowana celuloza mikrokrystaliczna to unikalna kombinacja celulozy mikrokrystalicznej (MCC) i koloidalnego dwutlenku krzemu (CSD).

Ma lepszą wytrzymałość na rozciąganie i wymaga mniejszego ciśnienia kompresji niż standardowa celuloza mikrokrystaliczna. jednocześnie utrzymuje zwartość i jednolitość struktury.Przy zastosowaniu HiCel SMCC w bezpośrednim tabletkowaniu, nie ma potrzeby   prowadzenia procesu granulacji, ponieważ znacznie ograniczamy wprowadzone do formulacji substancje pomocnicze i ich ilości.

HiCel SMCC zapewnia

 • Doskonałą zgodność z pozostałymi substancjami w procesie tabletkowania
 • Wysoki przepływ wewnętrzny
 • Zwiększoną wydajność smarowania
 • Poprawione właściwości mieszania
 • Poprawione właściwości wiążące
 • Zwiększoną zdolność produkcyjną

Kroskarmeloza sodowa

Kroskarmeloza sodowa jest wewnętrznie usieciowaną solą sodową karboksymetylocelulozy (NaCMC), która pomaga w rozpadzie i rozpuszczeniu leków i suplementów diety w postaci tabletek, kapsułek i granulatów.

Usieciowanie sprawia że kroskarmeloza sodowa jest nierozpuszczalna, hydrofilowa, silnie absorbująca, dzięki czemu ma świetne właściwości pęcznienia i unikalną włóknistą strukturę, która powoduje wspaniałe wchłanianie wody.

Kroskarmeloza sodowa ma postać białego, sypkiego proszku o strukturze włóknistej. Jest powszechnie używana i zaakceptowana przez Agencję Żywności i Leków jako substancja dezintegrująca w przemyśle farmaceutycznym.

Zastosowanie:

W preparatach w postaci tabletek, kroskarmeloza sodowa może być użyta w obu procesach: bezpośredniego tabletkowania oraz granulacji na mokro. W przypadku tego drugiego, najlepiej użyć kroskarmelozy w dwóch etapach procesu: mokrym i suchym (wewnętrzna i zewnętrzna granulacja), aby jak najlepiej wykorzystać właściwości wchłaniania i pęcznienia tej substancji dezintegrującej. Kroskarmeloza sodowa może być użyta jako substancja dezintegrująca w ilości do 5% masy tabletki, aczkolwiek najczęściej stosuje się 2% w bezpośrednim tabletkowaniu oraz 3% w tabletkach wytwarzanych w granulacji na mokro.

Karboksymetyloceluloza sodowa

Karboksymetyloceluloza otrzymywana jest w alkalicznej reakcji celulozy z solą sodową kwasu chloroocotowego. Karboksymetyloceluloza jest gumowatą substancją nazywaną potocznie gumą celulozową, stosowaną szeroko w przemyśle spożywczym jako zagęstnik, stabilizator, emulgator. Jest używana powszechnie przy wyrobie maści farmaceutycznych, jako środek przeczyszczający oraz czynnik zobojętniający w medycynie. Karboksymetyloceluloza sodowa należy do grupy eterów celulozowych, a jej sole sodowe są bardzo powszechne w wielu gałęziach przemysłu.

Karboksymetyloceluloza sodowa jest białym lub prawie białym granulowanym proszkiem, pozbawionym smaku i zapachu. Jest silnie higroskopijna po wysuszeniu.

Karboksymetyloceluloza sodowa bardzo łatwo zbiera wilgoć z powietrza, łatwo rozpuszcza się w zimnej i ciepłej wodzie tworząc koloidalny roztwór. Nie rozpuszcza się natomiast w rozpuszczalnikach organicznych, takich jak metanol, etanol, aceton, chloroform , benzen i tym podobne.

Zastosowanie:

Występuje jako zagęstnik , binder, stabilizator, koloid ochronny, środek zawieszający, czynnik regulujący przepływ.

Bardzo szybko rozpuszcza się w zimnej i ciepłej wodzie.

Powyższe właściwości i funkcje powodują, że karboksymetyloceluloza sodowa jest szeroko stosowana w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, papierowym i innych.

Poliwinylopirolidon (PVP-K25, PVP-K30 i inne)

PVP (polivinylopirolidon) jest polimerem w postaci sypkiego proszku o barwie białej lub żółto-brunatnej w zależności od rozdrobnienia. Otrzymywany w syntezie chemicznej poprzez wolnorodnikową polimeryzację w wodzie lub izopropanolu.

Oferowane przez nas rodzaje povidonów, rożnią się wartością parametru K, który określa rozmiar cząstek a co za tym idzie lepkość produktu. Oferowane typy: K-25, K-30, K-90.

Wszystkie 3 powyższe povidony mają zastosowanie w różnych rodzajach tabletkowania bezpośredniego:

 • kiedy substancja aktywna jest tabletkowana razem z substancjami pomocniczymi,
 • kiedy użyty jest składnik wspomagający bezpośrednie tabletkowanie,
 • kiedy bezpośrednie tabletkowanie prowadzi się poprzez etap granulacji.

PVP (polivinylopirolidon) jest stosowany jako:

 • substancja wypełniająca lub wiążąca (jest substancją polarną i dobrze wiąże się z innymi związkami polarnymi),
 • w środkach kosmetycznych i higienicznych: dodawany do szamponów, pianek, odżywek do włosów, past do zębów,
 • używany również w inżynierii genetycznej jako bloker błony cząsteczkowej podczas procesu hybrydyzacji.

PVP (polivinylopirolidon) tworzy kopolimery oraz związki kompleksów, takie jak:

 • PVP-VA64
 • PVP-VA37
 • PVP-Iodine
 • Crospovidone XL-10.

Wodorofosforan wapnia bezwodny granulowany (Dibasic calcium phosphate anhydrous - granulated)

Granulki maja porowatą strukturę o dużej powierzchni właściwej. Powoduje to, że produkt ma unikatowe  właściwości adsorbcyjne, zarówno wobec wody jak i lipidów. Dzięki tym cechom, Dibasic nadaje się doskonale do trudnych produktów, np. higroskopijnych ekstraktów o dużej zawartości lipidów, fosfolipidów i innych.

Wodorofosforan wapnia bezwodny granulowany:

 • jest substancją pomocniczą do bezpośredniego tabletkowania;
 • posiada wyjątkowe cechy płynięcia – poprawia jednolitość podczas mieszania oraz zsypywalność produktów do kapsułek i pojemników;
 • zapobiega zbrylaniu i oblepianiu urządzeń;
 • nadaje poślizg;
 • reguluje masę kapsułki/ tabletki/pojemnika –dzięki dużemu ciężarowi;
 • charakteryzuje się wysoką kompresowalnością – wystarczającą twardością tabletek przy niższych siłach nacisku;
 • gładkie i sferyczne granulki powodują mniejszą ścieralność na tabletkarkach, usprawniając ich działanie i obniżając zużycie elementów mechanicznych;
 • status E341 ii – dawkowanie quantum satis.  W tabletkach i kapsułkach od kilku % masy wypełniającej do całkowitego wyeliminowania innych substancji.
© 2020 BART | Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt www: 84.pl
magnifiercrossmenuchevron-downcross-circle